Hem / OM OSS / Nyheter

Nyhetsarkiv

Janne Törnquist i pension

Publicerad 2013-12-03, 14:32

Den 30 augusti 2013 gick Janne Törnquist i pension.

Janne har jobbat sedan 2000 på San San och tar nu steget vidare in i en välförtjänt pension. Vi önskar dig lycka till och hoppas du får njuta av många motorcykelturer.

San Sac förvärvar ILAB ...

Publicerad 2013-12-03, 14:31

ILAB, med huvudkontor i Tranås, har en marknadsledande position som leverantör av containrar för insamling och sortering av avfall. Inför ett kommande generationsskifte och en fortsatt expansion på den Nordiska marknaden säkerställer ILAB:s nuvarande ägare framtida möjligheter genom en försäljning till San Sac. ILAB har haft en god tillväxt de senaste åren och är ett starkt namn hos både privata och offentliga kunder. Produktionen sker i en modern produktionsanläggning i Polen. Företaget har 10 st anställda. För ytterligare information om ILAB, se www.ilabcontainer.se

ILAB kommer fortsatt att drivas som ett självständigt bolag med säte i Tranås och produktion i Polen. För personal, kunder och leverantörer säkerställer detta ägarskifte framtida anställnings-förhållande och affärsrelationer.

"San Sac:s och ILAB:s produktportföljer samt de kompetenser som finns i respektive organisation kompletterar varandra väl. Tillsammans stärker vi våra möjligheter för fortsatt god tillväxt för båda företagen" säger San Sac:s VD Fredrik Jaginder i en kommentar till affären.

"Jag brinner fortfarande för företaget och vill att dess personal, kunder och leverantörer skall se framtiden an med tillförsikt. I San Sac får vi en ägare som har kunnande och styrka att fortsätta expansionen i Norden" säger ILAB:S VD och nuvarande ägare, Bo Sillén i en kommentar till affären.

ILAB:s VD Bo Silén kvartstår i sin nuvarande roll i likhet med övriga anställda i bolaget.

Efter förvärvet av ILAB ökar antalet anställda i San Sac till 45 och koncernens omsättning till över 350 Mkr.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Jaginder, VD, San Sac AB tel: +46-70-224 30 94 e-mail: fredrik.jaginder@sansac.se

Pantinsamling

Publicerad 2013-12-03, 14:29

Med Pantaren kan allmänheten sortera pantförpackningar i offentlig miljö. Röret töms av pantletare som inte längre behöver gräva i papperskorgarna.

Bra för pantletarna, bra för stadsbilden och framför allt bra för miljön

Välkommen Ingela

Publicerad 2013-03-31, 10:46

Vi välkomnar Ingela Tornberg till San Sac. Ingela började 1 mars och kommer att jobba på kundtjänst.

Förvarar du miljöfarliga vätskor

Publicerad 2013-02-20, 09:01

Vi har tagit fram en folder för att hjälpa dig att uppfylla de krav som ställs vid förvaring av farliga vätskor. Med ledning av symbolen på din förpackning och tabellen i foldern kan du avgöra hur vätskan ska förvaras.

Kontakta någon av våra säljare för mer information

Vi välkomnar 2 nya medarbetare

Publicerad 2013-01-08, 07:45

San Sac förstärker organisationen med två nya säljare: Olof Täfvander (TV) och Andreas Hagman (TH).

Olof är en erfaren säljare som från januari förstärker vår säljkår. För att utöka servicen till våra kunder i Norrland kommer vi under våren att öppna ett säljkontor i Örnsköldsvik. Olof kommer då succesivt att slussas in på sitt nya arbetsområde.

Andreas förstärker säljkåren i Göteborg. Andreas är med mer än 15 års erfarenhet från branschen väl känd av flera av våra nuvarande kunder.

Vita källsorteringsmöbler

Publicerad 2012-09-13, 15:40

Vi kan nu erbjuda vitt som standardkulör i vårt gedigna sortiment av källsorteringsmöbler.

San Sac källsorteringsmöbler är av mycket hög kvalitet och tillverkas av 19 mm, kantlistad, melaminbelagd spånskiva. Standardutföranden är vitt, bok eller björk. Även andra träslag och kulörer kan erbjudas mot tillägg. Samtliga skåp med förkromad säckhållare eller lådutdrag är försedda med kullagrade fullutdragsskenor.

Välkommen Anna

Publicerad 2012-09-05, 15:42

Anna Åhlander började på San Sac 3/9 och förstärker vår säljkår i Stockholmsomådet.

Vi öppnar samtidigt ett lokalkontor på Solkraftsvägen 25 i Stockholm som Anna kommer att utgå ifrån.

Ny på kundtjänst

Publicerad 2011-06-16, 16:18

Erik Feltborn började hos oss den 7:e juni och ämnar att förstärka vår kundsupport, den grupp som hanterar det dagliga flödet av förfrågningar, order och leveranser.

Vi hälsar Erik varmt välkommen!

Välkommen Marie

Publicerad 2011-06-16, 16:17

San Sac förstärker organisationen ytterligare

Marie Pihlström går in i rollen som säljare. Hon kommer närmast från Svensk Biogas där hon var Försäljnings- och Marknadschef.

Marie började sin anställning på San Sac den 7:e juni.

San Sac AB
Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 20
order@sansac.se
info@sansac.se

Org nr: 556501-1227
Bankgiro: 5933-6933
Plusgiro: 469751-2
IBAN: SE85 9500 0099 6034 0469 7512
BIC/SWIFT: NDEASESS

webbansvarig:
Hanna Johansson

Om cookies
Integritetspolicy

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. Som vid all källsortering gäller att ju närmare källan sorteringen sker desto bättre blir resultatet. San Sac har produkterna som hjälper dig till en bättre källsortering.

San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. Vi har i dag marknadens mest kompletta sortiment för källsortering och avfallshantering.

© Copyright 2019 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, info@sansac.se