Sitemap

 1. START
 2. PRODUKTER
  1. Kärlskåp, Miljöhus
   1. Kärlskåp - Komposit & Trä
   2. Kärlsskåp - Betong
   3. Miljöhus - Komposit
   4. Miljöhus - betong
  2. Matavfall, kompostering
   1. Insamling av matavfall
   2. Säckar/Påsar för insamling av matavfall
   3. Biokub - Kompostbehållare
  3. Underjordsbehållare, Krantömda system
   1. Bottentömmande behållare
   2. Underjordsbehållare - Molok Classic
   3. Underjordsbehållare - Molok Domino
   4. Underjordsbehållare - Villiger, CityCave
  4. Källsortering för inomhusmiljöer
   1. Källsorteringsmöbler
   2. Källsortering inomhus
   3. Sorteringsstation - Kompakt & Arena
   4. Källsortering - Nexus
   5. Källsortering med knytsäckar
  5. Papperskorgar, säckhållare
   1. Papperskorgar inomhus
   2. Papperskorgar utomhus
   3. Säckhållare för inomhusbruk
   4. Källsortering utomhus
  6. Säckar & Påsar
   1. Sopsäckar - papper
   2. Påsar/säckar för matavfall - papper
   3. Sopsäckar - polyeten
   4. Knytsäckar - polyeten
   5. Insatssäckar/påsar - polyeten
   6. Insamling organiskt avfall - Bioplast
  7. Sorteringsbehållare, sorteringsvagnar
   1. Sorteringsbehållare
   2. Sorteringsvagnar
   3. San Sac sorteraren
  8. Dekaler, Skyltar
   1. Dekaler med symboler
   2. Aluminiumskyltar för källsortering
   3. Övriga dekaler och skyltar
  9. Kärl, Nätcontainrar, Tipplådor
   1. Avfallskärl 2-3 hjul
   2. Avfallskärl 4 hjul
   3. Avfallskärl med draganordning
   4. Avfallsbehållare, galvad plåt
   5. Rullhäck/Rullcontainer
   6. Tipplådor
  10. Gata, Park & Fritid
   1. Bänkar och rastmöbler
   2. Askkoppar
  11. Sjukhussystem
   1. Sjukhussystem
  12. Tömning, Komprimering, Kärltvätt
   1. Balpressar
   2. Komprimatorer
   3. Kärltömmare
   4. Kärltvätt
  13. Farligt avfall, Riskavfall
   1. Skåp & Containrar för FA
   2. Brandsäkra skåp inomhus
   3. Vagnar och vägghållare för insamling av Elavfall
   4. Behållare för insamling av Elavfall
   5. UN-godkända emballage
   6. Uppsamlingskar
   7. Tillbehör Farligt Avfall
   8. Insamling av batterier
   9. Riskavfallsbehållare
   10. Kanylburkar
  14. Övrigt
   1. Inkastluckor
   2. Insamling av latrin
 3. KUNSKAP
  1. Att bygga kunskap
  2. Inspiration
 4. OM OSS
  1. Från då till nu
  2. Våra tjänster
  3. Miljö/Kvalitet
  4. Mässor/Aktiviteter
  5. Koncernen
  6. Nyheter
 5. KONTAKT
  1. Vi på San Sac
  2. Hitta till oss
 6. KUNDLÖSNINGAR
  1. Kvartersnära insamling
  2. Referensbilder
   1. Kärlskåp trä/Polyplank
   2. Kärlskåp betong
   3. Molok Classic
   4. Molok Domino
   5. Villiger
   6. Utemöbler
   7. Källsorteringsmöbler
  3. Skapa ditt kärlskåp
  4. avfallshantering.se
 7. Kunskap - Anki Hansson
 8. Kunskap - Anna Åhlander
 9. Kunskap - Freja Rylander
 10. Kunskap - Frida Palander
 11. Kunskap - Jonas Lindahl
 12. Kunskap - Ola Nyström
 13. Kunskap - Ove Andersson
 14. Kunskap - Peter Elias
 15. Sitemap

San Sac AB

Molijns väg 6
589 41 Linköping
+46 (0)13-13 04 2
0

order@sansac.se
info@sansac.se

webbansvarig:Mats Jonsson

OM OSS

San Sac – din partner för miljöriktig källsortering och avfallshantering.
San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering.

Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

Läs mer om San Sac...

© Copyright 2015 San Sac AB, Box 423, 581 04 Linköping. Telefon +46 (0)13-13 04 20, Fax +46 (0)13- 14 30 74 info[a]sansac.se